Profil

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi er her for at sikre dig og din sag den bedst mulige løsning og sagsbehandling.

Vi beskæftiger os med erstatningsret, primært personskade, og familieret, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Advokat Troels Kock Nielsen har arbejdet med personskadeerstatningsret siden 1998 og har desuden mange års erfaring med familieretlige sager. Herudover har han i en kortere periode været ansat som advokat i PFA-Pension og har derfor god indsigt i pensionsforsikring, herunder invalide- og sygdomsdækninger.

Herudover beskæftiger vi os med relaterede sagsområder, herunder handel med fast ejendom samt sociale sager.

https://kocknielsen.dk/wp-content/uploads/2017/02/troels-kocknielsen-advokatfirma-200x300.jpg

Troels Kock Nielsen

Cand. Jur. 1996. Uddannet advokat 1999. Møderet for landsret 2000.

Medlem af Danske Advokaters faggruppe for erstatnings- og forsikringsret samt Danske Familieadvokater.

Jeg har arbejdet med personskadeerstatningsret siden 1998, og i flere år med familieret, især forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager.

Gift med Tine, og vi har to piger i den skolepligtige alder.