Forretningsbetingelser

KockNielsen Advokatfirma er personligt ejet af advokat Troels Kock Nielsen, og drives under CVR nr. 27249108 på adressen Vesterbrogade 11A, 1, 1620 København V. Troels Kock Nielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er medlem af Advokatsamfundet, samt relevante faggrupper-

Arbejdsopgaver

Vi tilstræber os at give klienter et overblik over de juridiske og økonomiske rammer for opgaven, når vi modtager den. Sagsakter opbevares minimum 3 år efter sagens afslutning.

Afregning og betaling

Sagerne afregnes med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, men vi tager også hensyn til sagens karakter, de økonomiske værdier, der er involveret, og det opnåede resultat. Såfremt det er relevant, underøger vi muligheder for fri proces, offentlig retshjælp og retshjælpsdækning.

Timesatsen er kr. 1.800 + moms. Afregning sker a conto ved kvartalets udgang samt sagens afslutning. Udlæg afregnes ved udgiftens afholdelse.
Betalingsbetingelserne er 30 dage netto kontant, og ved for sen betaling påløber der renter i overensstemmelse med Renteloven.

Der opkræves typisk depositum ved sagens opstart.

Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt, og vi følger de advokatetiske regler, fastlagt af Advokatsamfundet.

Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring via Dahlberg Assurance Brokes med en forsikringssum på kr. 5.000.000.

Oplysning om mulighed for klagesagsbehandling

Som erhvervsdrivende skal vi i henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og os for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Vesterbrogade 11A
1620 København V
Telefon: 33 96 97 98
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet