Rådgivning hos KockNielsen

Har du spørgsmål vedrørende erstatning, testamente, ægtepagt, eller forældremyndighed/samvær, er du velkommen til at ringe for at høre om dine muligheder eller for at aftale et uforpligtende møde på vores kontor i København.

KockNielsen Advokatfirma

Advokatfirmaet er stiftet af og ejet af advokat Troels Kock Nielsen. Firmaet er specialiseret i 2 retsområder: Erstatningsret, med fokus på personskade, og familieret, med fokus på forældremyndigheds-, samværs- og bopælssager.

Familieret

Vi rådgiver om og hjælper dig med forældremyndighed, samvær og bopæl samt ægtepagt og testamente.

Få foraeldremyndighed

Forældremyndighed

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at forældremyndigheden er fælles. Hvis I var gift ved barnets fødsel, er der fælles forældremyndughed.

Læs mere
Bopælsforældre

Bopælsforælder

Udover at man som forældre kan være uenige om forældremyndighed, kan der også opstå uenighed om, hvor barnet skal have sin base; sin bopæl.

Læs mere

Samværsforælder

Hensigten er at styrke samværsforælderens rettigheder og at minimere chikane fra bopælsforælderen.

Læs mere

Testamente

Såfremt I ikke opretter testamenter, vil arven efter dig/jer blive fordelt i henhold til Arvelovens regler. Det er ikke altid hensigtsmæssigt.

Læs mere

Erstatningsret

Vi er specialister i personskadeerstatningsret og finder ud af om du har krav på erstatning.

Hvad skal du gøre?

Du skal sørge for hurtigt enten at komme på skadestuen eller kontakte egen læge for at få dokumenteret, at du har været ude for en ulykke.

Læs mere

Skadestyper

Det kan være alt lige fra ansvarsskadesager, trafikulykker, fritidsulykker, voldsoffererstatning til patientskader.

Læs mere

Advokatomkostninger

Hvis du er kommet til skade ved en ansvarsskade, f.eks. en færdselsulykke, er der praksis for, at modpartens forsikringsselskab dækker.

Læs mere

Ulykkesforsikring

Hvis du har tegnet en eller flere ulykkesforsikringer, kan du være berettiget til méngodtgørelse som følge af et ulykkestilfælde.

Læs mere