Forældremyndighed

Advokat forældremyndighed

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at forældremyndigheden er fælles.

Ægteskab

Hvis I var gift ved barnets fødsel, er der fælles forældremyndighed. Kun i tilfælde af at I er separerede ved barnets fødsel, gælder dette ikke, medmindre faderen dømmes til faderskab eller afgiver en faderskabserklæring. Forældrene kan også vælge at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, hvorefter der er fælles forældremyndighed. Har I været gift indenfor de seneste 10 måneder, men er skilt ved barnets fødsel, er der fælles forældremyndighed.

Ugifte samlevende

Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 10 måneder før fødslen, og har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, har I fælles forældremyndighed.

Andre

I alle andre tilfælde har moderen den fulde forældremyndighed. Ønsker faderen del i forældremyndigheden, kan han anmode det lokale Familieretshus om at få del i forældremyndigheden. Ønsker moderen ikke at give faderen del i forældremyndigheden, sender Statsforvaltningen sagen i Retten, jfr. nedenfor.

Hvorfor vælge os?

Advokat Troels Kock Nielsen har mange års erfaring med familieretlige sager.

Ophævelse af den fælles forældremyndighed

Forældrene kan aftale ophævelse af fælles forældremyndighed, og overførsel fra den ene forælder til den anden forælder.

Hvis forældrene ikke er enige om ophævelse af den fælles forældremyndighed, skal den forælder, der ønsker den fulde forældremyndighed, anmode den lokale Familieretshuset om et møde.

Familieretshuset indkalder herefter forældrene til et møde, og her kan der være brug for en advokat med speciale i forældremyndighed. Opnås der ikke enighed på mødet, og forælderen fastholder sit ønske om fuld forældremyndighed, sender Familieretshuset sagen videre til Retten, der herefter skal træffe afgørelse i sagen.

Retten berammer herefter et retsmøde, og anmoder forældrene om at udfærdige hver et processkrift, hvor parterne hver især redegør for sagen.

Er barnet typisk omkring 7 år – afhængig af modenhed – kan barnet indkaldes til en børnesamtale. Børnesamtalen finder sted på et andet tidspunkt end retsmødet med forældrene, og dommer og en børnesagkyndig psykolog taler med barnet om dets syn på forældremyndigheden. Barnet kan frit vælge om det vil udtale sig eller ej.

Retten træffer herefter en afgørelse om forældremyndigheden.

Sagsomkostninger

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få beskikket en advokat og betalt dine sagsomkostninger i retssagen.

Hvis du ønsker bistand i Statsforvaltningen, forud for Rettens behandling af forældremyndighedssagen, er det for egen regning, da der ikke ydes o entlig retshjælp. I givet fald laver vi en forudgående aftale om vores honorar for deltagelse i mødet som advokat med speciale i forældremyndighed.

Vil du vide mere?

Advokat forældremyndighed – Ring til os på tlf. 33 30 89 90 mellem kl. 09.00 – 15.00 på hverdage og spørg efter Troels Kock Nielsen eller send en mail til troels@kocknielsen.dk. En indledende samtale er uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe og aftale et møde på vores kontor.