Ulykkesforsikring

Hvis du har tegnet en eller flere ulykkesforsikringer, kan du være berettiget til méngodtgørelse som følge af et ulykkestilfælde, også selvom der er en ansvarlig modpart, som også skal betale méngodtgørelse.

De fleste ulykkesforsikringer dækker ved en méngrad på fem procent, men det kan være aftalt  i forsikringsbetingelserne, at dækning først indtræder ved en højere méngrad end 5 procent.

Hvis din ulykkesforsikring er tegnet med en heltidsdækning, og ikke kun en fritidsdækning, er der også dækning, hvis du får en arbejdsskade, der udløser et varigt mén, der minimum svarer til din dækning.

Se andre cases i ulykkessager

Vær opmærksom på at du kan være omfattet af gruppedækninger via bank, fagforening, pensionsforsikring m.m., og du er i givet fald berettiget til udbetaling fra alle ulykkesforsikringer, hvis din méngrad er lig med eller højere end minimumsdækningen i den enkelte forsikring.

Forsikringsbetingelserne kan være udformet på mange måder, og der kan være tillægsdækninger – typisk tandskade, behandlingsdækning, ligesom der ofte er dobbeltdækning, hvis méngraden minimum er 30 procent.

Disse forhold kan vi hjælpe dig med at afdække, så der ikke er tvivl om dine forsikringsdækninger.

Advokatomkostninger  i forbindelse med ulykkesforsikringer for din egen regning, men vil ofte være givet godt ud, da det er vores erfaring, at selskaberne ofte vurderer skadesagerne på et for spinkelt grundlag.

Du skal være opmærksom på, at der er en forholdsvis kort anmeldelsesfrist – typisk tre år efter skaden – og oversidder du denne frist, er dit krav forældet. Det samme gælder, hvis kravet først rettes mod ulykkesforsikringen senere end 1 år efter, at méngraden er vurderet, typisk i Arbejdsmarkedets erhvervssikring, vedrørende en ansvarssag.

Advokat Troels Kock Nielsen har mere end 20 års erfaring