Uarbejdsdygtighedsforsikring

Mange lønmodtagere har via deres ansættelse eller fagforening en pensionsforsikring eller er omfattet af en arbejdsmarkedspension.

Ud over alderspension og dødsdækning er der ofte en dækning af tab af arbejdsevne på disse forsikringer.

Det er dog meget forskelligt, hvilken dækning der er. I nogle tilfælde er der alene en dækning ved tilkendelse førtidspension, og på de mere komplette dækninger er der dækning allerede ved midlertidig uarbejdsdygtighed. I givet fald kan der indtræde dækning ved halv uarbejdsdygtighed eller ved 2/3 nedsættelse af arbejdsevnen.

Ud over invalidedækning er der ofte en mulighed for præmiefritagelse. Ved præmiefritagelse overtager forsikringsselskabet betaling af præmien på forsikringen, således at aldersopsparing og forsikringsdækningerne fortsætter, mens præmiefritagelsen gælder.

Der er tale om komplicerede forsikringsprodukter, der er svært gennemskuelige for private forbrugere, og hvis der opstår tvist om dækningen, bør du søge sagkyndig bistand.

Troels Kock Nielsen har via sin tidligere ansættelse i PFA-Pension særlige forudsætninger for at rådgive om disse forsikringsprodukter.

Se lignende cases

Advokatomkostninger er for din egen regning. Ved tvister med et selskab vil det ofte være nødvendigt at klage til Ankenævnet for Forsikring. Her vil sagkyndig bistand være påkrævet, da det ofte er forsikringsselskabets jurister, der udfærdiger selskabets svar til ankenævnet, og dette svar vil du få fremsendt med henblik på dine bemærkninger hertil. Det vil de fleste private forbrugere have svært ved at imødegå, da der er tale om kompliceret forsikringsjura

Karens

Det er vigtigt, at du hurtigt anmelder en skade til forsikringsselskabet/pensionskassen, da der typisk er en 3 måneders karensperiode fra anmeldelse til udbetalingen kan finde sted.