Hvad skal du gøre?

Kommet til skade, hvad skal du gøre?

Hvis uheldet er ude og du er kommet til skade, skal du skal sørge for hurtigt at komme på skadestuen eller egen læge for at få dokumenteret, at du har været ude for en ulykke. Samtidig er det vigtigt at du ”mærker efter” og får fortalt alle dine symptomer, samt hvor du har ondt.

I timerne umiddelbart efter en ulykke kan man have så meget adrenalin i kroppen, at det kan være svært at mærke, hvor det ”rigtigt” gør ondt.

Hvis du derfor ikke mærker alle symptomer med det samme, skal du sørge for at kontakte din praktiserende læge med oplysninger om tilkomne gener og symptomer så hurtigt som muligt.

Grunden til at det er vigtigt at du hurtigt henvender dig til skadestue eller læge er, at hvis du ender med at få varige mén/ gener, kan det ved nogle skadetyper (typisk piskesmæld, hjernerystelser og andre såkaldte ”usynlige skader”), være meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at få lægerne i forsikringsselskaberne, Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet til at anerkende at der er årsagssammenhæng mellem skaden og dine efterfølgende gener. Det betyder at du i værste fald ingen erstatning får, eller i bedste fald kun får en brøkdel af den erstatning, som du burde have, hvis symptomerne var journaliseret så hurtigt efter ulykken som muligt.

Herudover er det vigtigt at du er realistisk omkring hvornår du kan raskmeldes til dit arbejde. Der er utallige eksempler på skadelidte, der er startet for tidligt op for derefter senere at ”knække”. Også her vil du blive set på med mistro efterfølgende, hvis du har genoptaget arbejdet i en længere periode for derefter at blive sygemeldt.

Endelig er det vigtigt at få et overblik over eventuelle forsikringer (ulykkesforsikringer/ uarbejddygtighedsforsikringer), som eventuelt dækker din skade. Læs mere om ulykkesforsikring og uarbejdsdygtighedsforsikring.

Kontakt os som din erstatningsadvokat, for at høre mere om din pågældende situation

Når der er en modpart involveret kan der være brug for en advokat i erstatningsret.

Hvis der er tvivl om skyldsspørgsmålet, skal du sikre dig beviser i form af vidner (navne, adresser og evt. telefonnumre) og eventuelle fotos, der dokumenterer omstændighederne og forholdene på ulykkestidspunktet.

Herefter skal skaden anmeldes så hurtigt som muligt til en eventuel modparts forsikringsselskab, og dine egne personforsikringer, som dækker skaden. Du kan ikke være sikker på, at modparten anmelder ulykkestilfældet til sin forsikring.

Det er altid klogt at kontakte en erstatningsadvokat i sådanne situationer for at få vurderet, om skadesagen allerede skal overgives til advokat, eller måske kan vente til et senere tidspunkt.

Det er derfor altid klogt at kontakte en advokat med speciale i erstatningsret, som kan hjælpe dig med at få overblik.

 

Det er altid bedre at spørge en gang for meget, end en gang for lidt.