Advokatomkostninger

Hvis du er kommet til skade ved en ansvarsskade, f.eks. en færdselsulykke, er der praksis for, at modpartens forsikringsselskab dækker – om ikke alle dine advokatomkostninger, så i hvert fald en betydelig del af advokatomkostningerne.

Voldsofre vil typisk via Erstatningsnævnet få dækket hele eller store dele af advokatomkostningerne.

I patientskadesager er der ikke mulighed for dækning af advokatomkostninger, men det vil alligevel ofte være en fordel med sagkyndig bistand – både i forbindelse med anerkendelse af skaden, men også i forbindelse med udmålingen/beregningen af erstatningen.

Ved ulykkesforsikringssager, uarbejdsdygtighedsforsikringssager (tab af erhvervsevne) og arbejdsskadesager skal du selv betale for advokatbistand, og der er desværre ikke mulighed for fri proces eller retshjælpsdækning.

 

Hvad kan vi gøre for dig?

  • Vi kan sikre dig og din erstatningssag det bedst mulige resultat
  • Vi kan hjælpe og rådgive omkring valg af speciallæge
  • Vi kan sørge for at få belyst sagen bedst muligt ved indhentelse af supplerende materiale, herunder relevant lægeligt materiale
  • Vi har erfaring med praksis, herunder vurdering af om afgørelser/udtalelser skal ankes
  • Vi kan vurdere tilbud fra forsikringsselskaber og rådgive dig herom
  • Vi kan hjælpe dig med det kommunale sagsforløb, herunder foretage anke af afgørelser, hvis det er nødvendigt
  • Vi kan rådgive dig om kreditorsikring af erstatning