Derfor skal du vælge os

Advokat Troels Kock Nielsen har mere end 17 års erfaring med opgørelse af personskadeerstatningssager og dermed et indgående specialkendskab til lovgivning og praksis på området.
Herudover har han i en kortere periode været ansat som advokat i PFA-Pension og har derfor god indsigt i pensionsforsikring, herunder invalide- og sygdomsdækninger.

Advokat Troels Kock Nielsen har desuden mange års erfaring med familieretlige sager.
Læs mere om os her

Hos os er du sikker på kun at have én advokat i hele forløbet. Vi har ikke såkaldte juridiske sagsbehandlere, advokatfuldmægtige eller ansatte advokater, der pludselig stopper midt i forløbet, så sagen skal overgå til en ny sagsbehandler/advokat.

Hvis man bliver sygemeldt efter en ulykke, vil der ofte udspringe en social sag/sygedagpengesag af sygemeldingen. Sociale sager er ofte ikke helt uproblematiske, og da den sociale sag og ikke mindst dens forløb er en vigtig del af en erstatningssag, vil vi også følge denne tæt og kan også hjælpe dig her.

Herudover beskæftiger vi os med familieret (forældremyndighed/samvær/bopæl og testamente/ægtepagt) og handel med fast ejendom.

Du er altid velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. mail – gratis og helt uforpligtende – for en drøftelse af din erstatningssag, og hvordan vi kan hjælpe dig videre til den rigtige erstatning.

”Det er altid bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt”